Úvod

Srdečne vás vítam a pozývam k porovnaniu horoskopov a posúdeniu vášho partnerského vzťahu. S jeho pomocou je možné podrobnejšie prešetriť energie pôsobiace na váš vzťah a zistiť, či máte spoločné ciele a záujmy ako aj zlučiteľné povahy resp. temperamenty.

Ale čo je to vlastne synastria?

V predloženej forme posudzovania partnerstva, v tzv. synastrii, budú navzájom porovnané dva horoskopy, pričom sa zisťuje, ktoré aspekty vznikajú medzi planétami partnera a planétami partnerky - teda napríklad medzi jeho Mesiacom a jej Slnkom atď.

Ku každému takémuto aspektu prislúcha krátky výklad jeho pôsobenia, pričom nie je ľahkou úlohou tieto výklady spojiť do kompaktného celku. Ale pravdepodobne aj sami viete, aké problematické a čiastočne aj protirečivé postoje sa môžu prejavovať v akomkoľvek vzťahu.

Keď to zhrnieme treba teda povedať, že synastria nám môže poskytnúť užitočné služby, ale rozhodnutie, či je vzťah perspektívny alebo by mal byť ukončený, nemožno odvodiť len z porovnania horoskopov. Lebo problémami zaťažený vzťah nemusí byť bezpodmienečne "zlý", rovnako ako vzťah bez problémov nie je vždy "dobrý". Preto by ste sa mali na tento výklad dívať jednoducho ako na malú pomôcku na rozpoznanie skrytých možností a prekážok vzájomného vzťahu partnerov.

 

 Pán: Meno ..... , Narodenie: Dátum ..... , Čas ..... , Rodisko ..... , Bydlisko ..... .  

Pani: Meno ..... , Narodenie: Dátum ..... , Čas ..... , Rodisko ..... , Bydlisko ..... .

 Partnersky horoskop

Vo vnútornom kruhu sú planéty muža. Vo vonkajšom kruhu sú zobrazené planéty ženy.

Červené čiary znázorňujú nepriaznivé aspekty, modré znázorňujú dobré aspekty.

Jeho Slnko je v trigone s jej Venušou

Tento aspekt by vám mal umožniť vybudovať vzťah, charakterizovaný teplom a vzájomným porozumením. Môžete byť k sebe navzájom veľmi starostliví, čo by vám verejnosť často mohla aj závidieť. Partnerka bude mať možnosť prebudiť svojou láskou vnútornú osobnosť partnera, za čo by jej on mal byť veľmi vďačný.

Predsa však buďte opatrní, aby ste kvôli samej harmónii nezabudli na svet okolo seba. Lebo hoci všetko môže tak pekne vyznievať, je tu vždy skutočný život so svojimi požiadavkami rôzneho druhu. Keď ich spoznáte, mali by ste sa naučiť život ohodnotiť realisticky a spoločne sa s ním popasovať.

Jeho Slnko je v konjunkcii jej Saturnom

Tento aspekt sa veľmi dobre hodí pre spoločný projekt, pričom žena bude môcť dotvárať iniciatívy partnera. Je však tiež veľmi dôležité, či bude schopná formulovať nezávislé myslenie, alebo či bude dobrovoľne stáť v tieni partnera. Pokiaľ sa jedná o druhý prípad, možno by ste mali zvážiť, či by nebolo možné to zmeniť, čím by ste v konečnom dôsledku obaja výrazne získavali.

Tiež je tu možnosť, že partnerka pre neho predstavuje jeho matku, ktorej rady a podporu potrebuje, ale jej niekedy obmedzujúce postupy odmieta. Spoznávajte tieto tendencie, aby ste pochopili, akí ste pre seba navzájom dôležití. To vás posúva do pozície, v ktorej si navzájom môžete dávať pocit stability a bezpečia. Avšak také prejavy závisia na tom, aké sú vzájomné postavenia ostatných planét vo vašich horoskopoch.

Jeho Mesiac je v sextile s jej Slnkom

Tu ide o zámenu úloh a možno partnerke v tomto vzťahu bude záležať na tom, aby sa viac dbalo na jej slová. Pritom bude dôležité, aký vzťah mal a ešte stále má partner ku svojej matke. Potrebuje ženské direktívy alebo má tiež k nim čo dodať? Na základe harmonickej povahy tohto aspektu by mal mať vytvorený k svojej matke jasný vzťah alebo prinajmenšom teraz, s pomocou svojej partnerky, si ho vytvárať. Okrem toho by obom malo záležať na tom, aby sa obojstranne navzájom dopĺňali, tak sa tento aspekt bude môcť prejavovať liečivo a harmonicky.

Jeho Merkúr je v kvadratúre s jej Slnkom

V zaobchádzaní s partnerkou on sa prejavuje čulo a snaživo, takže ona by mohla mať niekedy pocit, že ju nejakým spôsobom príliš komanduje. Keď ona odhadne jeho predpokladanú prevahu, bude sa chcieť s ním poradiť. Pritom vznikajúca živá výmena názorov by mala byť obojstranne vedená veľmi otvorene. On by mal pritom dať pozor na to, do akej miery chce ovplyvniť vývoj osobnosti svojej partnerky. Nebude príliš ľahké zotrvávať v tomto vzťahu, pretože možno budú ukrátené vzájomné nežnosti. Keď duševné výzvy resp. vzájomné rozpory budú prijaté a obaja si budú vedomí, že by sa mali všemožne usilovať o pestovanie láskyplného vzájomného zaobchádzania, nájde sa spôsob ako jeden s druhým existovať. Bude to závisieť len od toho, či to chcú obaja.

Jeho Merkúr je v trigone s jej Uránom

Individualita ženy pôsobí veľmi stimulačne na myslenie jej muža. On vyvíja v partnerstve pravdepodobne mnoho nových ideí, nakoľko jej temperament a idealizmus sú pre neho zdrojom radosti zo života. Ona sa jeho prostredníctvom učí obratne využívať svoje energie a hľadať si svoj cieľ. Ona má rada jeho intelektuálne schopnosti, zatiaľ čo on obdivuje jej spontánnosť. Výmena myšlienok medzi nimi funguje dobre a iste nie je nudná, takže tento vzťah by mohol byť perspektívny.

Jeho Venuša má kvadratúru k jej Uránu

Možno ste sa rýchle do seba zamilovali, ale je otázne či vzťah bude aj trvácny. Predstavy o slobode a spolupatričnosti sú jednoducho príliš rozdielne. Možno ona nevie jeho náklonnosť vôbec vychutnať, ale pripadá si skôr zajatcom tohto vzťahu. Ak ona prejavuje svoju prirodzenú povahu, mohol by on trpieť jej nevypočítateľnosťou a želať si viac tepla a jemnocitnosti. Bude ťažké vyriešiť tento konflikt k spokojnosti všetkých zúčastnených, ale pokúsiť sa o to možno vždy.

Jeho Mars je v trigone s jej Neptúnom

Pri tomto aspekte sa činorodosť muža spája s fantáziou jeho partnerky. Jeho svet je jej prostredníctvom veselší a on si všíma detailov, ktoré mu predtým unikali. Naproti tomu ona sa učí od neho ako môže svoje sny a vízie aj realizovať a ako sa presadiť. On sa s jej pomocou stáva jemnocitnejším, zatiaľ čo ona dostáva viac energie. Keď je niekedy skľúčená, on ju môže znova povzbudiť a dodať jej novú odvahu, čím však on získava rovnako ako ona, pretože spolu hovoria o neobvyklých témach.

Jeho Mars je v opozícii s jej Plutom

Medzi vami to prebieha pravdepodobne dosť explozívne, lebo každému ťažko padne akceptovať vôľu toho druhého. Mohlo by dochádzať k mnohým sporom, ktoré by dokonca niekedy končili "ručne". Nebol by tiež žiadny div, keby k následnému zmiereniu dochádzalo v posteli. Obaja by ste sa mali učiť kontrolovať svoje silné Ja, aby tento vzťah dostal šancu. Ona by jeho rada zmenila, ale on sa tomu rukami - nohami bráni. Ona má zvláštne nadanie prehliadať jeho motivácie, čo ho však robí len agresívnejším. Zatiahnite za záchrannú brzdu, prv než dôjde k duševným zraneniam, ktoré tak rýchlo nikto nemôže vyliečiť.

Jeho Jupiter má kvadratúru k jej Mesiacu

Ona sa pri ňom pravdepodobne necíti tak bezpečne, ako by ju tešilo. On potrebuje svoju slobodu a voči novým skúsenostiam je oveľa otvorenejší ako ona. Možno on aj rád cestuje, zatiaľ čo ona zostáva radšej doma. Jeho zamestnávajú duchovné a filozofické témy, ale ona sa díva na svet z hľadiska svojho citového rozpoloženia. V dôsledku toho vznikajúce diskusie môžu byť veľmi podnetné, ale často sa končia aj hádkami. Ona má pocit, že sa s ním nikdy nebude môcť celkom zosúladiť, v čom má iste aj pravdu. „Uzavretie sa“ muža však urobí partnerstvo o niečo chudobnejším.

Jeho Jupiter je v kvadratúre s jej Jupiterom

Toto je ťažký aspekt, nakoľko obaja partneri majú rozdielne názory na svet a ešte sa aj pokúšajú tieto vnútiť tomu druhému. O otázkach náboženstva, etiky alebo filozofie sa bude pravdepodobne temperamentne diskutovať, ale nikto nie je pripravený ustúpiť. Ak chcete zostať spolu, musíte sa naučiť oceňovať hodnotu duchovnej slobody, tolerancie a kompromisov, inak budú večné hádky pre oboch neznesiteľné. Mohli by ste sa celkom vedľa seba vyvíjať, avšak predovšetkým musí každý spoznať, že neexistuje len jedna pravda.

Jeho Jupiter je v kvadratúre s jej Neptúnom

Keď sa muž nebude usilovať vystupovať voči svojej partnerke otvorene a tolerantne, môžu vzniknúť problémy. On má tendenciu, chcieť jej všestranné predstavy a fantázie vtesnať do príliš úzkeho systému, čo obmedzuje jej tvorivosť. Mohlo by dôjsť k veľkému zmätku, pre ktorý by nakoniec nikto viac nevedel, prečo vzťah vôbec vznikol a ako by mal zdravo ďalej pokračovať. On je možno tvrdohlavý a nie je pripravený, brať jej osobnosť vážne. Ona sa cíti byť stiesnená, ale tiež nevie, čo robiť, aby sa otvorenému konfliktu radšej dalo vyhnúť. Šance na prežitie tohto vzťahu závisia na čestnosti a pohotovosti ku kompromisom oboch partnerov.

Jeho Saturn je v kvadratúre k jej Uránu

Vo vašom vzťahu sa zrážajú dva protichodné pocity života a vyzývajú vás, aby ste sa zjednotili a prehodnotili svoje vlastné hodnoty, ak chcete spoločne dlhšie mať dočinenia. Ona verí v budúcnosť a chcela by sa usilovať o zmeny s cieľom zlepšiť existujúce podmienky. Potrebuje pocit slobody a nezávislosti a nie je ochotná zanedbávať kruh svojich priateľov v prospech vzájomnej spolupatričnosti. Naproti tomu on verí v princípy ako sú dane, tradície, morálka a možno dokonca robí tú chybu, že ju obmedzuje. Takže staré a nové sa stretávajú a vašou úlohou je uvedomiť si, že naša spoločnosť potrebuje oba korene, rovnako ako sa musí snažiť o ďalší vývoj. Bolo by pekné, keby ste sa mohli zhodnúť v tomto bode.

Jeho Urán je v kvadratúre s jej Mesiacom

Táto kvadratúra zosilňuje túžbu po materskosti u partnerky, ktorá bude v podstate 24 hodín denne mučená žiarlivosťou - aj keď jej to nebude celkom jasné. Lebo partner miluje slobodu a nie je pripravený dať sa priviazať na reťaz. To v žene vyvoláva strach, lebo si myslí, že partnerstvo sa vymyká spod jej kontroly a skutočne je často zraňovaná jeho nevypočítateľným chovaním. Necíti sa byť pri ňom v bezpečí, hoci si to nechce priznať. Môže sa dokonca stať, že tento vzťah nebude mať dlhšiu trvácnosť, pokiaľ by ostatné aspekty horoskopu nepôsobili opačne.

Jeho Urán je v sextile s jej Marsom

Jeho nevypočítateľnosť ona pociťuje ako výzvu, aby preukazovala celú svoju energiu. Ona neprestáva so svojimi pokusmi získať si ho pre seba, hoci si nikdy nemôže byť istá, že to niekedy dosiahne. Jeho bohatstvo ideí a jej túžba po činoch by mohli zvládnuť oba ctižiadostivé ciele. Ona sa musí len uspokojiť s tým, že mu vždy musí ponechať jeho slobodu a on veľmi dobre vie, čo je pre ňu dobré, ale nemala by s tým mať žiadne väčšie problémy, lebo práve toto vyžarovanie ho robí pre ňu príťažlivým.

Jeho Urán je v kvadratúre k jej Jupiteru

Možno že ona porovnáva jeho činy s jeho prejavmi a poukazuje na niektoré rozdiely medzi nimi, ale to on nemôže tolerovať. Mohol by ju obviniť z toho, že je nepraktickou teoretičkou, ktorá má veľmi staromódne nápady, ako niečo svetu povedať. Tu sa zrážajú rôzne pohľady na život, a pretože nikto nechce ustúpiť, bude pravdepodobne často dochádzať ku sporom. Možno, že ona považuje svoje úsilie za nedostatočné, pretože on sa vždy vyparí, keď ona chce začať dôležité diskusie o vzťahu. Ona hľadá zmysluplné partnerstvo, zatiaľ čo pre neho je dôležitá nielen ona, ale tiež mnoho jeho priateľov. Nebude ľahké nájsť konštruktívne riešenie tejto dilemy.

Jeho Neptún je v opozícii s jej Mesiacom

On je pre ňu len ťažko pochopiteľný a dokonca aj vstúpenie do tohto vzťahu, ktorého problémy nie sú zjavné, ale sú viac či menej skryté. Obaja môžu byť svojimi pocitmi zmätení a je pre nich ťažké dospieť k realistickému obrazu o tom druhom. Máte pocit neurčitých túžob, ale pretože ich nesformulujete, nemôže ich ten druhý zohľadniť. Mohli by ste mať tiež príliš vysoké ideály, aby bolo možné vyrovnať sa s malými každodennými problémami. Nesnažte sa priniesť hviezdy z neba, ale radšej si vytvorte malý relatívny raj na zemi, inak váš vzťah zažije nepríjemný koniec.

Jeho Neptún je v sextile s jej Merkúrom

Logika ženy sa harmonicky spája s fantáziou jej partnera. Pravdepodobne prichádza jeho prostredníctvom na mnohé nové myšlienky, pretože sa konečne odvažuje opustiť vopred dané cesty a raz veriť aj svojej intuícii. On je jej prostredníctvom konfrontovaný s problémami praxe a všedného dňa, čím sa môže veľa naučiť a svet vidieť trochu realistickejšie. Tento aspekt je výhodný pre oboch: on cvičí svoj logické rozmýšľanie a svoje intelektuálne vlohy, zatiaľ čo ona bude duševne otvorenejšou a situáciu nebude viac posudzovať len podľa čísel a faktov.

Jeho Neptún je v konjunkcii s jej Jupiterom

Pravdepodobne si spolu veľmi dobre rozumiete, pretože on má schopnosť vcítiť sa intuitívne do povedomia svojej partnerky. Bez mnohých slov mu bude jasné, ako ona vidí svet a svoju úlohu v ňom a tak sa možno vyhnúť nejakým konfliktom. On inšpiruje jej myseľ k hľadaniu nových znalostí, a ona je obzvlášť rada tomu, že je len zriedkavo nudný a berie ju do svojich vysnívaných svetov. Je pre neho otvorená, pretože spoznala hodnotu jeho vízií pre jej život. Prostredníctvom tejto syntézy predstavivosti a hľadania pravdy môžu obaja spolu rásť.

Jeho Pluto je v trigone s jej Mesiacom

Tu bude veľmi záležať na tom, ako je vyrovnaný mimo vzťahu najmä partner. Treba rátať s tým, že svet svojich citov vystavuje skúške, keď si niekedy myslí že podrobne vie, ktoré veci vo svojom živote má zmeniť. Ku konfrontácii zrejme dôjde, avšak on by mal byť opatrný a nevystrašiť ju jej intenzitou. Ak partneri nájdu zlatú strednú cestu, mali by využiť z toho vyplývajúce dynamické energie na postavenie základu pre svoj vzťah, v ktorom by sa dalo žiť celkom "bezstarostne".

Jeho Pluto je v konjunkcii s jej Merkúrom

On bude pravdepodobne chcieť vo svojom myšlienkovom svete dať niečo do pohybu. Ona bude musieť rokovať s ním o otázkach vzťahu, ktoré jej môžu na prvý pohľad byť úplne cudzie. Možno on má celkom iné, protichodné názory, takže ona si musí vyvinúť úplne nový spôsob myslenia. To jej dáva ale aj bezprecedentnú príležitosť k duchovnému rastu. Možno že dochádza aj zo sexuálneho hľadiska k niektorým zmenám a nastáva voľnejší a tolerantnejší prístup k tejto téme. Zrejme on má silnejšiu vôľu ako ona, čo však vzťahu prináša iba výhody.

Jeho Pluto je v kvadratúre s jej Marsom

Obaja sa boja odpustiť si čokoľvek, keď si začínajú s druhým a oddávajú sa mu. On rozpoznáva jej motivácie a pravdepodobne častejšie má pocit, že sú príliš primitívne, lebo si nastavil svoje vlastné vznešené ciele, ktoré sleduje so všetkou silou. Egá oboch sú veľmi silné, a nie sú ochotné robiť ústupky. Možno že sexualita je jedinou oblasťou, kde sa obaja zhodujú, ale je dobre známe, že to nie je základ pre trvalý a harmonický vzťah. Ona by si ho rada získala, ale jednoducho on nie je na to ten pravý muž. Nezmyselné boje o moc môžu byť na dennom programe. Ak chcete pokračovať v tomto vzťahu, mali by ste sa naučiť robiť kompromisy.

Jeho Pluto je v sextile s jej Jupiterom

Toto je príjemný aspekt, prinášajúci vzťahu súčasne hĺbku aj ľahkosť. Obaja partneri sa môžu vyvíjať ďalej a mnohému sa navzájom naučiť. Muž sa stretáva s nádejou a duchovnou slobodou, zatiaľ čo ona sa jeho prostredníctvom dostáva k myšlienkam o večne sa opakujúcich cykloch života. Jeho sila ju veľmi ovplyvňuje a privádza ju k myšlienkam, ktoré ju môžu dokonca zmeniť. On sa naproti tomu môže vyrovnať so sklamaniami vo vzťahoch a spoznať svoju úlohu v spoločnosti. Keď obaja partneri navzájom komunikujú, neprebieha to povrchne a jeden druhého berie celkom vážne. Tu môže vzniknúť trvalý vzťah, pretože nik sa neobáva, že by sa mohol stratiť.

 Záver

Z uvedených pôsobení jednotlivých aspektov si možno urobiť celkový názor o perspektívnosti uvažovaného partnerského vzťahu. V prípade nepriaznivých aspektov (konjunkcia, kvadratúra a opozícia) Saturna, Urána, Neptúna a Pluta na tzv. osobné planéty (Slnko, Mesiac, Merkúr a Venuša), treba počítať s tým, že ich účinok sa akumuluje a prejaví sa až neskoršie.

Dúfam, že tento výklad Vám umožní lepšie sa zorientovať v posudzovanom partnerskom vzťahu, vziať do úvahy aj okolnosti, ktorým ste možno dosiaľ nevenovali dostatočnú pozornosť a správne sa rozhodnúť.

S pozdravom a želaním šťastia a úspechov     Chorvát

 Ak si partnerský horoskop za 15 € chcete objednať, pozrite na Kontakt > Ďalšie informácie.

 

Joomla templates by a4joomla